Завдання на 2020-2021 н.р.

МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ

на 2020-2021 н.р.

 

1.Cпрямувати діяльність педагогічного колективу над реалізацією ІІ етапу науково-методичної  теми в умовах модернізації та інноваційного розвитку закладу освіти на 2018-2023 н.р. « STEM- освіта як запорука розвитку ключових компетентностей учасників освітнього процесу» (ІІІ етап- практичний). 

2.Підпорядкувати діяльність усіх служб закладу освіти та спланувати методичну, виховну роботу на вирішення таких завдань:

2.1.Передбачити перехід  діяльності закладу освіти відповідно до  компетентнісної моделі STEM- навчання:

2.2.Змістити акценти в освітній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні;

2.3.Створити необхідні умови для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розроблення стартапів;

2.4.Корегувати зміст окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно розвивальні, ігрові методики навчання;

2.5.Запровадити наскрізне STEM- навчання, компетентнісно-орієнтовані форми і методи навчання, системно-діяльнісний підхід : інноваційні, ігрові технології навчання,, інтерактивних методів групового навчання,дистанційного навчання проблемних методик критичного і системного мислення ;

2.6.Формувати позитивне ставлення учасників освітнього процесу до реалізації методичної проблеми;

2.7.Формувати демократичну культуру як основу розвитку громадянського суспільства через реалізацію демократичних принципів в усіх аспектах шкільного життя.

3.Удосконалювати умови для методичного вдосконалення професійної компетентності вчителів щодо вироблення єдиних підходів до організації освітнього  процесу, з метою підвищення якості освіти в  умовах функціонування Нової української школи та дотримання академічної доброчесності.

4.Формувати багатомовність учнів під час організації освітнього та соціального середовища. 

5.Підтримувати  конкурентоздатність школи в соціумі області, міста та району.

6.Застосовувати ефективні методи навчання й виховання учнів з метою реалізації профільного навчання, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів.

7.Забезпечити функціонування дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

8.Забезпечити високу якість виконання освітніх програм закладу освіти відповідно до державних стандартів освіти.

9.Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися,опановувати дистанційну он-лайн освіту, планувати свою навчальну діяльність, пізнавати джерела знань, розвивати вміння оцінювати їх користь, формувати творче мислення, вміння аналізувати свої помилки, здійснювати самооцінку.

10.Удосконалити оптимальні умови для виявлення , розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей в усіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

11.Створювати відповідні умови для учнів, з метою здійснення свідомого вибору майбутньої професії та досягнення ними конкурентоспроможності.

12.Сприяти досягненню учнями високих освітніх результатів на предметних олімпіадах, конкурсах, МАН та в різноманітних грандах та проектів, тощо.

13.Удосконалити форми роботи, з метою забезпечення якісної підготовки учнів до  ЗНО, ДПА ,використовувати  дієві рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

14.Виховувати громадянина сучасного суспільства , з метою підготовки до життя та діяльності в демократичному суспільстві.

15.Забезпечити сприятливі умови для  фізичного розвитку учнів,безпечні умови для учнів, дотримання санітарних правил,  організації якісного харчування, правил техніки безпеки.

16.Удосконалити безпечні умови перебування учасників освітнього процесу в  закладі освіти.

17.Зміцнювати  матеріально-технічну базу школи, з метою створення нового освітнього простору.

18. Забезпечити інформаційну відкритість закладу освіти.

19.Організувати роботу методичних об’єднань: 

- вчителів початкових класів та вихователів ГПД;

- вчителів  російської мови та літератури;

- вчителів  української мови та літератури;

- вчителів англійської мови;

- вчителів німецької мови;

- вчителів математики, фізики, інформатики;

- вчителів географії, хімії, біології,ОЗ:

- вчителів історії та  правознавства;

- вчителів фізичної культури;

- вчителів трудового і естетичного навчання.

- класних керівників;