Задачи на 2015-2016 учебный год

1. Продовжити діяльність педагогічного колективу над реалізацією   ІІ етапу   науково-методичної  теми в умовах впровадження Концепції розвитку школи на 2015/2018 н.р. «Підвищення якості освіти громадсько-активної школи  в умовах  нових освітніх державних стандартів»(3 рік впровадження).

 

2. Підпорядкувати діяльність усіх служб навчального закладу та спланувати методичну, виховну роботу на вирішення таких завдань:

  • розробити модель трансформації школи  з традиційної до громадсько-активної;
  • формувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми;
  • мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації перетворення традиційної школи в громадсько-активну;
  • формувати демократичну культуру як основу розвитку громадського суспільства через реалізацію демократичних принципів в усіх аспектах шкільного життя.

3. Створити умови для методичного вдосконалення професійної компетентності вчителів щодо вироблення єдиних підходів до організації навчально-виховного процесу, з метою підвищення якості освіти в нових умовах.

 

4. Розробити  власну модель розвитку  загальноосвітнього навчального закладу.

 

5. Підтримувати  конкурентоздатність школи в соціумі міста та району.

 

6. Застосовувати  ефективні методи навчання й виховання учнів з метою реалізації профільного навчання, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів.

 

7. Здійснювати моніторинг якості освіти, рівня професійної компетентності педагогів, рівня сформованості фізичного, психологічного здоров’я учнів та вчителів.

 

8. Практично застосовувати вчителями школи вміння користуватися технічними засобами з метою підвищення продуктивності навчання.

 

9. Реалізувати систему заходів впровадження нових Державних стандартів загальної середньої освіти.

 

10. Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, планувати свою навчальну діяльність, пізнавати джерела знань, розвивати вміння оцінювати їх користь, творче мислення, вміння аналізувати свої помилки, здійснювати самооцінку.

 

11. Створити оптимальні умови для виявлення , розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей в усіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

 

12.  Підготувати учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

 

13. Сприяти досягненню учнями високих освітніх результатів на предметних олімпіадах, конкурсах, МАН тощо.

 

14. Провести порівняльне аналітичне дослідження за результатами ЗНО,ДПА та річного оцінювання  навчальних досягнень учнів,розробити дієві рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

 

15.  Виховувати  громадянина сучасного суспільства, з метою підготовки до життя та діяльності в демократичному суспільстві.

 

16. Забезпечити сприятливі умови для  фізичного розвитку учнів, дотримання санітарних правил,  організації якісного харчування, правил техніки безпеки.

 

     17.  Зміцнити  матеріально - технічну базу школи.