ПРОЕКТ «МОЯ ВУЛИЦЯ»

Мета проекту: ознайомитися з історією вулиць Південного мікрорайону м.Запоріжжя

Очікуваний результат: поповнення шкільного музею матеріалами, можливість проведення екскурсій по мікрорайону.

Змістовий аспект проекту, тематичну спрямованість: історичний

За домінантною в проекті: дослідницько-інформаційний.

За предметно-змістовим напрямком: монопроект

За кількістю учасників: груповий.

За географією проекту: локальний(шкільний)

За терміном виконання:  коротко – термінові (жовтень-березень 2015-2016 н.р.)

Бюджет, ресурсне забезпечення )

-        за рахунок коштів батьківського комітету, шкільного фонду «Градум»

Основні етапи проекту «Моя вулиця».

І Етап підготовки  (жовтень 2015 року):

-  створення ініціативної групи– школярів у складі членів гуртка «Юний краєзнавець», зацікавлених учнів 6-11 класів;

-  збирання інформації про вулиці мікрорайону;

-  Спостереження та вивчення об’єктів дослідження;

Аргументація актуальності проекту «Моя вулиця»: На сьогоднішній час дослідження історії вулиць є актуальним для підвищення рівня патріотизму, самосвідомості громадянина України та формування громадянської позиції всебічно розвинутої особистості. Чи задумувалися ми, мешканці мікрорайону Південний над тим наскільки добре знаємо своє місто, його історію. Український історик Микола Костомаров писав: ,,Хто проти історії, проти того історія ‘’. Наше ставлення до рідної землі визначає багато факторів. Це любов і повага до своєї сім’ї, родинної оселі, навчального закладу, міста, де ти народився, виріс.

Предмет дослідження: вулиці мікрорайону Південний:

-  Автозаводська

-  Новокузнецька

-  Гаврилова

-  Нагнибіди

-  Стешенко

-  40-років Перемоги

Об'єкт дослідження: Мікрорайон Південний Комунарського району міста Запоріжжя.

Завдання проекту:

- Ознайомити дітей з історією міста, рідного мікрорайону;

- Формування навиків пошуково-дослідницької діяльності вихованців;

- Розширення форм співпраці з батьками у здійсненні навчально-виховного процесу;

- Прищеплення учням любові до рідного міста, розвиток інтересу до його історичного минулого та формування бажання примножувати славу рідного Запорізького краю.

Методи, визначення методології дослідження:

Аналіз літератури, історичний метод, метод аналізу та синтезу.

Обов'язки та відповідальність учасників реалізації проекту:

-  Хто відповідає за проект? - Керівник гуртка «Юний краєзнавець», вчитель історії Радчук В.В.

-  Хто і за що відповідає в середині проекту?

- Учні:

-  6-Г класу – збір інформації про вулицю Автозаводська;

-  7-А класу – збір інформації про вулицю Новокузнецька;

-  7-В класу – збір інформації про вулицю Гаврилова;

-  9-Г класу – збір інформації про вулицю Стешенко;

-  11-Б класу – збір інформації про вулицю Нагнибіди;

-  9-В класу – збір інформації про вулицю 40-років Перемоги;

-  Хто допомагає в реалізації проекту?

-  Адміністрація ЗОШ№103, учні, представники батьківського громадськості.

Підпроекти (окремі напрями):

-      Оформлення виставки фоторобіт «Вулицями міста»

-      Пошукова робота учнів 9-11 класів «На прифронтових доріжках»

-      Вміння цивілізованого вести диспути, бесіди, суперечки.

Орієнтовні показники за якими відбувається оцінювання результативності проекту:

-  значущість та актуальність проблеми проекту;

-  доцільність методів дослідження й обробки даних;

-  активність кожного учасника;

-  колективний характер рішень;

-  характер спілкування, взаємодопомоги;

-  залучення знань з інших предметів;

-  уміння аргументувати свої висновки;

-  естетика оформлення презентаційних результатів;

-  уміння відповідати на запитання опонентів;

-  презентація проекту;

-  використання проектних результатів.

Оцінка проекту проводиться адміністрацією школи, учителем консультантом, учнями, представниками батьківської громадськості.

Проблемні аспекти:

-  нерівномірне навантаження на учасників проекту на різних його етапах реалізації;

-  складнощі при оцінювання внеску кожного учасника проекту;

-  наявність ризику невдалого завершення учнями роботи над проектом;

-  збільшення емоційного навантаження як на учнів, так і на вчителя;

-  неможливість залучити до роботи над проектом усіх учнів класу, гуртка, клубу тощо.

ІІ Основний етап або практичний (листопад 2015р. –лютий 2016р.) передбачає:

-  збір та аналіз інформації, отриманої на основі спостережень, особистого досвіду;

-  пошук оптимального способу досягнення цілі проекту, побудова алгоритму діяльності, планування роботи;

-  взаємодії з компетентними спеціалістами, пошук свідчень, що містяться у друкованих виданнях, архівах, Інтернеті тощо;

-  виконання запланованих кроків: спостереження, робота з літературою, анкетування експеримент тощо.

ІІІ Заключний етап (березень 2016р.) або контрольний передбачає:

-  аналіз результатів, формулювання висновків, їх коригування;

-  оцінка якості проекту: групове обговорення, "мозкова атака", "круглий стіл";

-  консультації з експертами, самостійна робота учнів, консультації з керівником проекту;

-  узагальнення та класифікація зібраних матеріалів;

-  подання результатів (творчий звіт, виготовлення ілюстративного матеріалу: схеми, альбому, альманаху, газети, відеорепортажу, створення сайту тощо);

-  презентація, захист проекту.

Основні етапи організації проектної діяльності школярів

Етапи Діяльність учнів Діяльність вчителя
Початковий Визначення теми проекту, цілей та завдань, пошук необхідної інформації, розроблення плану реалізації. Формування мікрогруп Формування мотивації учасників, створення ініціативної групи учнів, консультація відносно вибору тематики та жанру проекту, допомога в підбиранні необхідних матеріалів, визначення лише загального напрямку і головних орієнтирів пошуку та критеріїв оцінки діяльності учнів на всіх етапах.
Основний Збір, аналіз та систематизація інформації з проблеми, обговорення її в групах, висунення і перевірка гіпотези, оформлення макету чи моделі Регулярна консультація відносно змісту проекту, допомога в систематизації та узагальненні матеріалів, індивідуальні та групові консультації, стимулювання розумової діяльності кожного учасника, оцінка проміжних результатів, нагляд за спільною діяльністю
Завершальний Оформлення пакету документів з проекту та інформаційних стендів, схем, діаграм, підготовка усної презентації, захист проекту, рефлексія Допомога у підготовці звіту про роботу. Підготовка доповідачів до усного захисту, відпрацювання вміння відповідати на запитання опонентів та слухачів, виступ у ролі експерта на захисті, участь в аналізі зробленої роботи, оцінка внеску кожного з учасників проекту

Послідовність виконання проекту

Етапи роботи Зміст діяльності учнів Функції вчителя  
Підготовка до проектування. Визначення теми, мети и завдань проекту

Обговорення предмета з

учителем, пошук необхідної

додаткової інформації,

визначення мети і завдань

1. Заява задуму.

2. Характеристика методу проектів.

3. Ознайомлення зі

змістом проекту.

4. Мотивація пошуку.

5. Допомога в постановці завдань

 
Планування

1. Вироблення плану дій:

-        визначення джерел інформації;

-        вибір способів збирання інформації;

-        вибір методів аналізу інформації;

-        вибір засобів презентації
результатів;

-        формування уявлень про бажані результати (форма звіту);

-        встановлення критеріїв оцінки результату і процесу;

-        планування процедур;

-        розподіл завдань між членами проекту.

2. Планування завдань

 1. Висловлення
 2. припущень.
 3. Висунення
 4. пропозицій, ідей.
 5. Корекція плану та
 6. завдань
 
Дослідження

1. Збирання інформації.

2. Вирішення проміжних завдань.

3. Спостереження за об'єктами.

4. Проведення експериментів.

5. Анкетування.

6. Робота з літературою

 1. Спостереження за роботою.
 2. Непряме керування діяльністю (поради, консультації тощо)
 
 
 
 
 
   
Результати

1. Аналіз інформації

2. Формулювання висновків

 1. Корекція підсумкових матеріалів.
 2. Спостереження за ходом обробки результатів та аналізу інформації
 

Оформлення звіту.

Підготовка

до презентації

1. Узагальнення та класифікація

зібраних матеріалів.

2. Виготовлення ілюстративного

матеріалу (фотографії, графіки, малюнки, схеми тощо).

3.  Підготовка презентаційних інформативних матеріалів.

4.  Складання сценарію презентації

1. Консультування.

2. Корекція

 
Презентація Показ результатів у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту тощо

1. Сприйняття звіту.

2. Постановка доцільні;

запитань

 

Оцінка проектної діяльності та її

результатів

1. Колективне обговорення.

2. Самооцінка результатів і

процесу дослідження за встановленими критеріями

Оцінка зусиль учнів, їхньої креативності, якості використання джерел,

невикористаних можливостей, творчого потенціалу звіту

 
Після проектні дії

1. Корекція.

2. Використання проектних результатів

Корекція навчальної та

позанавчальної діяльності

 

СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Емец О.А. Их именами названы улицы Запорожья. – Запорожье, 2010, 120с.
 2. Шконда М.А. Патріотизм у долі Запоріжжя. – Запоріжжя, 2013, 146с.